• Description
  • Date
  • Info
Inbjudan till FACEBOOK LIVE: Webbseminarium om Storasysterrapporten 2020
Storasyster bjuder in till webbseminarium om Storasysterrapporten som fokuserar på kopplingen mellan sexuellt våld och suicid.
Storasystrerrapporten lanserades 14:e maj 2020 och ger en lägesbild av utsatthet för sexualbrott i Sverige idag och om Storasysters föregående verksamhetsår. I Storasysterrapporten fokuserar vi på ett särskilt tema som vi vill lyfta fram som anknyter till kunskapsområdet sexuellt våld. I år har vi valt att fokusera på psykisk ohälsa och mer specifikt på kopplingen mellan sexuellt våld och suicidtankar och suicidförsök.

Under detta webbseminarium kommer Linnéa Hall, Opinionsstrateg på Storasyster och författare av Storasysterrapporten, presentera de viktigaste resultaten i rapporten.

Storasysterrapporten finns att ladda ner på Storasysters hemsida.

Organizer: Storasyster
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
26.05.2020 13:00-14:30
Seminar
Online, Sweden