• Description
  • Date
  • Info
Jämställdhetsmyndigheten söker avdelningschef
Nu erbjuder Jämställdhetsmyndigheten tjänsten som avdelningschef för avdelningen för analys och uppföljning.
Vi erbjuder dig ett arbete med stort eget ansvar i en miljö som befinner sig i ständig utveckling och med kollegor som alla har ett stort samhällsintresse och engagemang.

Avdelningen för analys och uppföljning ansvarar för myndighetens samlade arbete inom analys, uppföljning och statistik inom de sex jämställdhetspolitiska delmålen, samt för att systematiskt följa upp genomförda insatser inom området.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att leda verksamheten i enlighet med myndighetens fastställda planer och med fullgod kvalitet. Arbetsuppgifterna innefattar, förutom personalansvar för tretton medarbetare och ansvar för avdelningens budget, också strategisk planering, verksamhetsutveckling samt förändringsledning av avdelningens medarbetare och verksamhet. Inom uppdraget som avdelningschef ligger att säkerställa hög kvalitet samt metodologisk bredd i myndighetens analysarbete samt god samverkan med myndigheter, forskare och civilsamhället.

Avdelningen koordinerar myndighetens internationella åtaganden.

Avdelningschefen representerar Jämställdhetsmyndigheten externt i nationella och internationella sammanhang samt ingår i myndighetens ledningsgrupp.

Mer information om tjänsten och länk till ansökan hittar du via länken.
Organizer: Jämställdhetsmyndigheten
Submitted by: jamstall.nu
This event for iCaliCal    Share
25.05.2020
GenderJob
Angered, Sweden