• Description
  • Date
  • Info
obs: INSTÄLLT (CORONA)! Let's talk - om sexuella trakasserier inom vård- och omsorgssektorn
Denna konferens presenterar resultatet av ett projekt där kommunerna Eskilstuna, Akureyri och Arendal bland annat har kartlagt hur de arbetar med att förebygga sexuella trakasserier inom vård- och omsorgssektorn.
Efter #metoo framkom att sexuella trakasserier är ett samhällsproblem med ett stort mörkertal inte minst i arbetslivet. En av de sektorerna som inte uppmärksammades i samma utsträckning var vård- och omsorgssektorn. Verksamheten är komplex och sexuella trakasserier kan förkomma mellan anställda, mellan brukare samt mellan anställda och brukare. Dessutom finns anhöriga som kan utsätta och utsättas. Därför finns det ett stort behov av att uppmärksamma sexuella trakasserier inom vården.

Insatser för att förebygga och hantera sexuella trakasserier är centrala i arbetet för jämställdhet mellan könen och ett jämställt och inkluderande arbetsliv. Arbetsgivaren har ett särskilt ansvar för att arbeta förebyggande på arbetsplatsen. Fenomenet sexuella trakasserier hänger ofta ihop med makt och maktlöshet, och kan få stora konsekvenser för både den enskilda och verksamheten.

LOGI KVÄLLEN FÖRE
Gästerna bokar och betalar sina egna rum direkt med hotellet. Rummen garanteras fram till 10 mars. Uppge bokningskod ”NIKK2020”.
Enkelrum 1.100:- ink moms.
En enklare kvällsbuffé ingår
för den som önskar.
Telefon: +46 16 16 78 00.
E-post: cc.bolinder.munktell@
choice.se
Submitted by: NIKK
This event for iCaliCal    Share
02.04.2020 09:30-16:00
Conference
Eskilstuna, Sweden