• Description
  • Date
  • Info
Konference om ’the manosphere’
Konferencen skal formidle den seneste viden på området og skabe dialog mellem fagpersoner, myndigheder og beslutningstagere.
I de senere år har verden set eksempler på unge mænd, der har organiseret sig i online subkulturer, hvor de hylder hyperkonservative maskulinitetsforståelser på bekostning af kvinder, religiøse eller seksuelle minoriteter og ”det etablerede” system, som de føler sig ekskluderet fra. Her radikaliseres unge mænd til at acceptere bl.a. voldtægt, vold og seksuelle overgreb på kvinder, og i nogle tilfælde har det resulteret i deciderede angreb på kvinder og minoriteter.
For at sætte fokus på dette område mhp. på forebyggelse afholder det danske formandskab for Nordisk Ministerråd en konference om ’the manosphere’. Konferencen skal formidle den seneste viden på området og skabe dialog mellem fagpersoner, myndigheder og beslutningstagere.

De nordiske lande har i Nordisk Ministerråd i mere end 40 år arbejdet sammen om at øge ligestillingen på alle områder i samfundet. Ligestilling mellem kønnene er en af årsagerne til den nordiske models succes og er en af grundstenene i de moderne nordiske velfærdssamfund.

Organizer: Nordiska ministerrådet
Submitted by: NIKK
This event for iCaliCal    Share
25.11.2020
Conference
, Denmark
Related events
05.02.2020 14:00-16:00
Torshavn, The Faroe Islands
State of Nordic Fathers
Fædre i Norden bruger kun 10-30 procent af den samlede forældreorlov. Derfor afholder det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i samarbejde med det færøske socialministerium et seminar om fædres brug af orlov.
Read more
Seminar
21.05.2020
Riga, European
Barbershop-konference om mænd og maskuliniteter
For at udfordre restriktive maskulinitetsnormer og stereotype forventninger til det at være en mand støtter det danske formandskab for Nordisk Ministerråd det lettiske velfærdsministerium i at afholde en barbershop-konference om mænds rolle i det moderne samfund.
Read more
Conference
10.06.2020
Nuuk, The Faroe Islands
Seminar for fagpersoner om vold i nære relationer
Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd afholder i samarbejde med det grønlandske sundhedsministerium et seminar til opkvalificering af vestnordiske fagpersoner, der arbejder med kønsrelateret vold og vold i nære relationer.
Read more
Seminar
03.09.2020 - 04.09.2020
Tallinn, European
International Conference on Men and Equal Opportunities (ICMEO)
Både mænd og kvinder lider under rigide kønsnormer og stereotype forventninger til køn. Derfor støtter det danske formandskab for Nordisk Ministerråd det estiske socialministerium i at afholde den 5. internationale konference om mænd og ligestilling (ICMEO).
Read more
Seminar