• Description
  • Date
  • Info
Den nordiske likestillingsmodellen i et flerkulturelt Europa
Stemmer det fremdeles at de nordiske landene har en egen likestillingsmodell som skiller seg fra resten av Europa? Hvilke utfordringer står denne modellen i så fall overfor fremover? Oslo Kvinnesaksforening og Foreningen Norden Oslo inviterer til frokostmøte om denne tematikken.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
15.01.2020 08:00-10:00
Seminar
Oslo, Norway