• Description
  • Date
  • Info
Dialogdagar för att motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin
Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet framåt.
Inbjudan riktar sig till forskare på fältet, programmets kontaktpersoner, sakkunniga, handläggare
och samordnare för jämställdhet, jämlikhet och lika villkor, HR-ansvariga, lärosätesledningar samt
studenter och doktorander engagerade i programmets profilområden.

Dialogdagarna är det tredje steget i forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet
och sexuella trakasserier i akademin.

Programmet är ett initiativ från Karolinska Institutet,
KTH och Malmö universitet och dialogdagarna arrangeras tillsammans med Nationella sekretariatet
för genusforskning, Universitets- och högskolerådet samt SUHF.


Malmö 17 januari
Göteborg 23 januari
Stockholm 30 januari

Anmäl dig via länken senast 20 december 2019. Dialogdagarna är kostnadsfria.
Organizer: Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, Universitets- och högskolerådet samt SUHF
Contact: Ulrika Helldén, KI
Submitted by: jamstall.nu
This event for iCaliCal    Share
17.01.2020
Seminar
Malmö/Göteborg/Stockholm, Sweden