• Description
  • Date
  • Info
Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin: Stockholm
Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet framåt.
Under dagen kommer vi att gemensamt utveckla forsknings- och utvecklingsarbete inom programmets profilområden, diskutera lärosätenas förberedelser inför prevalensstudien samt föra dialog om studiens design och genomförande. Arrangörer är Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, Universitets- och högskolerådet samt SUHF.
Inbjudan riktar sig till universitetsledningar, programmets kontaktpersoner, forskare på fältet liksom sakkunniga, handläggare och samordnare för jämställdhet, jämlikhet och lika villkor.

Anmälan via https://survey.ki/dialogdagar senast 13 december 2019!
Organizer: Karolinska Institutet | KTH | MU | NSFG | SUHF | UHR
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
30.01.2020 10:00-16:00
Course
Stockholm, Sweden
Related events
17.01.2020 10:00-16:00
Malmö, Sweden
Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin: Malmö
Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet framåt.
Read more
Course
23.01.2020 10:00-16:00
Göteborg, Sweden
Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin: Göteborg
Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet framåt.
Read more
Course