• Description
  • Date
  • Info
Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin: Malmö
Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet framåt.
Under dagen kommer vi att gemensamt utveckla forsknings- och utvecklingsarbete inom programmets profilområden, diskutera lärosätenas förberedelser inför prevalensstudien samt föra dialog om studiens design och genomförande. Arrangörer är Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, Universitets- och högskolerådet samt SUHF.
Inbjudan riktar sig till universitetsledningar, programmets kontaktpersoner, forskare på fältet liksom sakkunniga, handläggare och samordnare för jämställdhet, jämlikhet och lika villkor.

Anmäl dig senast 13 december via https://survey.ki/dialogdagar
Organizer: Karolinska Institutet | KTH | MU | NSFG | SUHF | UHR
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
17.01.2020 10:00-16:00
Course
Malmö, Sweden
Related events
23.01.2020 10:00-16:00
Göteborg, Sweden
Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin: Göteborg
Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet framåt.
Read more
Course
30.01.2020 10:00-16:00
Stockholm, Sweden
Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin: Stockholm
Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet framåt.
Read more
Course