• Description
  • Date
  • Info
Mangfold i akademia: Yngre forskeres erfaringer
Hvilke holdninger til og erfaringer med internasjonalisering og mangfold har yngre forskere i Norge? Akademiet for yngre forskere, Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning og Institutt for fredsforskning inviterer til frokostseminar.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
12.09.2019 08:30-10:00
Seminar
Oslo, Norway