• Description
  • Date
  • Info
12 anbefalinger for bedre kjønnsbalanse i akademia
Forskningsrådet inviterer til seminar for å lansere seks anbefalinger og seks tiltak for kjønnsbalanse i akademia, alle basert på resultater fra prosjekter som har fått midler gjennom rådets BALANSE-program.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
27.08.2019 13:00-16:00
Seminar
Oslo, Norway