• Description
  • Date
  • Info
VIP - Voldsforebygging og intellektuell funksjonsnedsettelse
Mangelfull seksualitetsundervisning og avhengighetsforhold til andre gjør mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse dobbelt så utsatt for vold og overgrep. Likestillingssenteret holder workshop på Arendalsuka om et voldsforebyggende program.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
15.08.2019 14.30-15.15
Course
Arendal, Norway