• Description
  • Date
  • Info
Kommunikationschef
Jämställdhetsmyndigheten söker en kommunikationschef. Sista ansökningsdag är 31 juli.
Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetsarbetet.

Nu söker vi en kommunikationschef som vill utvecklas med oss.

Vi erbjuder dig ett arbete med stort eget ansvar i en miljö som befinner sig i ständig utveckling och med kollegor som alla har ett stort samhällsintresse och engagemang. Vår utvecklingsresa kräver att du är förändringsbenägen, prestigelös, jobbar med ständiga förbättringar och vågar tänka nytt – ha mod och kraft att driva och effektivisera den egna verksamheten samt bidra till Jämställdhetsmyndighetens gemensamma utvecklingsarbete.

Kommunikationsavdelningens uppdrag är både strategiskt och operativt och ska bidra till att myndighetens verksamheter är kommunikativa inom alla områden både externt och internt. Du ska vara ett coachande bollplank och en rådgivande diskussionspartner till dina egna medarbetare men också till generaldirektören och myndighetens övriga chefer. Du har vidare förmågan att driva din verksamhet mot uppsatta mål och förmågan att fatta beslut för att få saker att hända. Du vet också att kulturarbete i en organisation är avgörande för goda resultat och din samarbetsförmåga är central för att kunna bidra till myndighetens utveckling.
Organizer: Jämställdhetsmyndigheten
Submitted by: jamstall.nu
This event for iCaliCal    Share
31.07.2019
GenderJob
Angered, Sweden