• Description
  • Date
  • Info
Dialogdag om genusbaserad utsatthet
Den 8 mars tog vi steget vidare efter #metoo och lanserade ett forskningsoch samverkansprogram med fokus på hur svensk högskolesektor gemensamt kan förbättra arbets- och studiemiljön på våra lärosäten. KI, KTH, Malmö universitet och SUHF bjuder nu in till fortsatt dialog.
Under dagen kommer vi föra en dialog kring vad som händer i programmet framöver och hur vi tillsammans kan driva arbetet vidare. Hur och med vad kan olika lärosäten bidra? Vad kommer lärosätena få ta del av? Vi pratar om pågående forskning liksom möjligheter till framtida forskningsoch utvecklingsprojekt på regional och nationell nivå.

PÅ AGENDAN
• Genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin efter #metoo-upproren
• Konkret information om forsknings- och samverkansprogrammet, inkl. prevalensstudiens genomförande
• Presentation av pågående forsknings- och utvecklingsprojekt inom programmets områden
• Diskussion om forskningsbehov och möjliga delstudier


PLATS: Bygget konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm
ANMÄLAN: Senast 24 maj
AVGIFT: 900 kr för statliga myndigheter, övriga 1125 kr, inkl. 225 kr moms
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
14.06.2019 10:00-15:00
Meeting
Stokcholm, Sweden