• Description
  • Date
  • Info
«De er alle barn»
Redd Barna, Statens Barnehus, V27 og RVTS Øst inviterer til nasjonal konferanse om bekymringsfull og skadelig seksuell atferd blant barn og unge.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
13.06.2019 - 14.06.2019
Conference
Oslo, Norway