• Description
  • Date
  • Info
Stipendiat innen folkehelse og fysisk aktivitet hos kvinner
En 100% stilling som stipendiat (ph.d.) er ledig ved Institutt for helse og samfunn ved UiO. Stillingen inngår i instituttets strategiske satsning for å styrke forskning i, med og for primærhelsetjenesten.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
19.05.2019
GenderJob
Oslo, Norway