• Description
  • Date
  • Info
Dialogmöte om genusbaserad utsatthet
Den 8 mars tog vi steget vidare efter #metoo och lanserade ett forsknings- och samverkansprogram med fokus på hur svensk högskolesektor gemensamt kan förbättra arbets- och studiemiljön på våra lärosäten. KI, KTH, Malmö universitet och SUHF bjuder nu in till fortsatt dialog.
Under dagen kommer vi att diskutera vad som händer i programmet framöver och hur vi tillsammans kan driva arbetet vidare. Hur och med vad kan olika lärosäten bidra? Vad kommer lärosätena få ta del av? Vi pratar om pågående forskning liksom möjligheter till framtida forsknings- och utvecklingsprojekt på regional och nationell nivå.

TID: Fredag 14 juni kl. 10:00-15:00
PLATS: Bygget konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm
MÅLGRUPP: Lärosätesledningar, ledningar för sektors- och forskningsfinansierande myndigheter, forskare och sakkunniga inom programmets fokusområden
ANMÄLAN: Senast 24 maj: http://axacoair.se/go?JhcJhMDH
AVGIFT: 900 kr för statliga myndigheter, övriga 1125 kr, inkl. 225 kr moms
Organizer: SUHF
Submitted by: jamstall.nu
This event for iCaliCal    Share
14.06.2019 10:00-15:00
Conference
Stockholm, Sweden