• Description
  • Date
  • Info
ESR-hankehaku: tasa-arvoinen siirtyminen korkeakoulusta työelämään
KORKEAKOULUSTA TYÖELÄMÄÄN

Tavoitteena on toteuttaa valtakunnallinen kokonaisuus vahvistamaan korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoidensa työllistymistä (Osuvaa osaamista toimenpidekokonaisuuden kuvaus).

24.5.2019 päättyvässä hankehaussa rahoitettavaksi haetaan korkeakoulujen kehittämishankkeita, joilla tuetaan tasa-arvoista siirtymistä korkeakouluista työelämään. Tavoitteena on tukea sukupuolten tasa-arvoa ja erityisesti naisten työurien kehittämistä. Suomen työmarkkinat ovat voimakkaasti segregoituneet sukupuolen mukaan. Korkeakoulutettujen naisten ja miesten työmarkkina-asemassa on eroja. Selvitysten ja tutkimusten mukaan samalta alalta valmistuneet naiset työllistyvät keskimäärin eri työnantajasektoreille, kuin miehet. Naisten keskimääräiset palkat ovat useilla huonompia kuin miesten, vaikka verrattaisiin samalta alalta valmistuneilla. Naisten työurat muodostuvat useammin määräaikaisuuksista ja osa-aikatyöstä. Miesten ja naisten työurien erkaneminen työuran alussa on merkittävää myöhemmän työuran ja palkkauksen kannalta.

Tavoitteena on rahoittaa sellaisten mallien kehittämistä, joilla edistetään naisten tasa-arvoista siirtymistä korkeakouluista työelämään. Hankkeiden vaikuttavuuden takaamiseksi ne tulisi toteuttaa yhteistyössä työelämän kanssa.

Rahoitettaviin hankkeisiin voi kuulua mm.
- korkeakoulujen hyvien käytäntöjen tunnistaminen, kehittäminen ja jakaminen
- opiskelijoiden ohjauksen kehittäminen
- korkeakouluopintoihin kuuluvan harjoittelujen ja työelämäyhteistyön kehittäminen
- opinnäytetyöhön ja sivuainevalintoihin liittyvän ohjauksen kehittäminen
- yrittäjyyttä edistävien toimien kehittämistä korkeakouluissa naisten työurien edistäminen
- työllisyys- ja urapalvelujen toiminnan kehittäminen
- tiedon levittäminen korkeakouluyhteisössä ja vuorovaikutuksessa työ- ja elinkeinoelämän kanssa

Lisätiedot täällä:

https://www.rakennerahastot.fi/documents/605562/2402605/Kevät_2019_valintaperusteet_Osuvaa_osaamista.pdf/b5ecc370-f1cb-4509-a918-56db14d6edf0

OKM:n hallinnonalan valtakunnallisten ESR-toimenpidekokonaisuuksien hankehaku; hakuaika päättyy 24.5.2019, lisätiedot kokonaisuudesta täällä:

https://www.rakennerahastot.fi/hakuajat/-/asset_publisher/OpT0SRw4fNqw/content/okm-n-hallinnonalan-valtakunnallisten-esr-toimenpidekokonaisuuksien-hankehaku-hakuaika-paattyy-24-5-2019/605562/

Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
09.04.2019 - 24.05.2019 00:00-00:00
-
, Finland