• Description
  • Date
  • Info
Några punkter om redaktören som producent, figur och kritisk funktion
Som del av seminarrekken Kritisk tenkning og 'langsom forskning' i tellekantens tid inviterer Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO til seminar med Nils Olsson, litteraturviter ved Göteborgs Universitet.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
07.05.2019 14:15-16:00
Seminar
Oslo, Norway