• Description
  • Date
  • Info
Har du et kjønnsperspektiv i masteroppgaven din?
Planlegger, eller skriver du på, din masteroppgave? Har du et fokus på kjønn – empirisk eller teoretisk? GenderHub ved NTNU arrangerer workshop for masterstudenter som bruker kjønnsperspektiver i oppgaven.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
23.04.2019 10:00-15:30
Seminar
Trondheim, Norway