• Description
  • Date
  • Info
Pohjoismaiden tasa-arvorahaston rahoitushaku
Pohjoismaiden tasa-arvorahastosta voi hakea rahoitusta 1. maaliskuuta alkaen. Pohjoismaisiin tasa-arvohankkeisiin on vuonna 2019 jaettavissa yli kaksi miljoonaa Tanskan kruunua.

Rahasto tukee hankkeita, joissa vähintään kolme järjestöä kolmesta Pohjoismaasta tekee yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi. Avustusta voivat hakea kaikki ne hankkeet, jotka eri tavoilla pyrkivät kohtaamaan epätasa-arvon ongelmia, luovat uutta tietoa ja kokemustenvaihtoa tai ilmaisevat ja kehittävät pohjoismaista yhteenkuuluvuutta.

Rahastosta

1. Pohjoismaiden tasa-arvorahaston kohderyhmä on laaja ja haku on avoinna vapaaehtoistoiminnalle, verkostoille, julkisille toimijoille, muille ei-kaupallisille toimijoille, pienille yrityksille ynnä muille.

2. Jaettu tieto muuttaa. Rahasto tukee yhteistyöhankkeita, joissa on mukana vähintään kolme järjestöä kolmesta Pohjoismaasta, joista Färsaaret, Grönlanti tai Ahvenanmaa voivat muodostaa yhden, tai vähintään kaksi Pohjoismaata ja yksi järjestö Virosta, Latviasta, Liettuasta tai Luoteis-Venäjältä.

3. Rahasto tukee monenlaista toimintaa, muun muassa tapahtumia, selvityksiä, verkostoitumista ja toiminnallisia hankkeita.

4. Hakemuksesta on käytävä selvästi ilmi, millaista Pohjoismaista hyötyä hanke edistää, esimerkiksi perustelu, joka selventää, miten hanke luo positiivisia vaikutuksia pohjoismaisen yhteistyön kautta, verrattuna siihen, että hanke toteutettaisiin kansallisella tasolla.

5. Hakemuksesta on käytävä selvästi ilmi, miten hanke aikoo luoda tasa-arvopoliittista lisäarvoa, esimerkiksi perustelu, jossa selvennetään, miten hanke edistää uutta tai muuttaa tasa-arvoa koskevaa tietoa.

6. Haettavan määrän suuruus tulee olla 50 000 ja 500 000 Tanskan kruunun (DKK) välillä. Hankkeen tulee täyttää joitakin taloudellista kohtuutta koskevia kriteerejä. Hakemukseen tulee liittää talousarviolaskelma, jossa kaikki kohdat on ilmoitettu Tanskan kruunuissa (DKK), myös loppusumma. Talousarviolaskelmassa tulee näkyä selvästi oma- sekä kokonaisrahoituksen osuus.

Tärkeitä päivämääriä

Aikooko järjestösi hakea rahoitusta pohjoismaiseen tasa-arvoyhteistyöhön? Siinä tapauksessa nämä päivämäärät on hyvä pitää mielessä:

• 1. maaliskuuta: Haku avautuu osoitteessa www.nikk.no

• 31. maaliskuuta: Hakuaika umpeutuu

• Toukokuu: Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä

• Kesäkuu: Kirjoitetaan sopimukset


Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
01.03.2019 - 31.03.2019
-
, Nordic