• Description
  • Date
  • Info
RFSU Stockholm söker vikarierande föreningssekreterare
Föreningssekreteraren är tjänstledig för studier och vi söker en vikarie! Föreningssekreteraren är en halvtidstjänst med mycket kontakt med alla ideella hjältar i föreningen och har den viktiga funktionen att stötta engagemang.
Föreningssekreteraren är en nyckelperson när det kommer till kommunikation i föreningen och att nå både befintliga och nya medlemmar. Det är ett omväxlande arbete, en hel del rutiner finns men det finns också utrymme för nya idéer. Välkommen med din ansökan!


Föreningssekreterarens arbetsuppgifter är att:

- Engagera, stötta och underhålla engagemang hos medlemmar och medlemsgrupper i samverkan med styrelsen.
- Ansvara för föreningens kommunikation via sociala medier, hemsidor, info-mail och nyhetsbrev.
- Tillsammans med styrelsen arbeta med medlemsvärvning med särskilt fokus på att öka antalet medlemmar ur grupper som idag är underrepresenterade i föreningen.
- Arrangera och ansvara för det praktiska arbetet kring medlemskvällar, medlemsutbildningar, kampanjer och andra mindre evenemang i föreningens regi.
- Koordinera RFSU-förbundets deltagande i Prideparaden samt RFSU Stockholms övriga deltagande i Stockholm Pride.
- Delta i arbetsplatsens löpande administrativa arbete (inklusive GDPR) och verksamhetsutvecklingen i föreningen

För att arbeta som föreningssekreterare ska du:

Kunna arbeta självständigt
Då det mesta av arbetet sker självständigt måste du vara självgående och kunna organisera, planera och genomföra arbetsuppgifterna på egen hand. Du behöver även kunna hålla deadlines.

Ha en hög social förmåga
I ditt arbete har du mycket kontakt med människor med olika roller i föreningen, både medlemmar, medlemsgrupper, styrelse liksom övriga kollegor. Därför behöver du kunna kommunicera och samarbeta väl. Du behöver även ha förståelse för andras synsätt, kunna lyssna på andra och kompromissa samt inte vara konflikträdd.

Ha kunskap om normkritik
Eftersom föreningens arbete utgår ifrån ett normkritiskt synsätt (läs mer om vår syn på normkritik i RFSU:s idéprogram, här) behöver du ha grundläggande kunskap om normer och normkritik. Det är viktigt att ditt arbete med kommunikation och medlemsengagemang genomsyras av ett normkritiskt perspektiv.

Dela vår värdegrund
RFSU utgår från övertygelsen om sexualitetens centrala roll för individ och samhälle och verkar för en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och samlevnad. RFSU har ett frihetsperspektiv och ett rättighetsperspektiv på sexualiteten som utgår från allas frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta. För RFSU är alla människors lika värde en självklarhet. Värdegrunden genomsyrar allt vårt arbete. Läs RFSU:s idéprogram här.

Ha muntlig och skriftlig förmåga på svenska
Då du ansvarar för en stor del av föreningens kommunikation via hemsida, sociala medier och mail är det viktigt att du kan skriva text som är informativ och engagerande samt anpassad efter målgrupp och sammanhang. I tal ska du kunna föra samtal och diskussioner med föreningens medlemmar, medlemsgrupper och styrelse.

Kunna motivera andra
Eftersom du kommer att ha ansvar för medlemmars engagemang och att utöka vår medlemsbas är det viktigt att du kan och vill motivera och peppa andra.

Ha grundläggande kunskaper i marknadsföring och hemsidor
Eftersom du har ansvar för vår hemsida samt för att marknadsföra evenemang och värva medlemmar vill vi att du har grundläggande kunskap inom exempelvis CMS-verktyg, Facebook, foto eller grafisk design.


Det är meriterande om du:

Kan flera språk
Föreningssekreteraren ansvarar för stor del av den externa kommunikationen. För att nå ut till en bredare allmänhet och för att kunna nå nya potentiella medlemmar ser vi gärna att du har kunskap i något av de mest talade utomeuropeiska språken i Sverige (till exempel arabiska, persiska eller tigrinja).



Anställningsvillkor:

50 %, vikariat (tjänstledigheten för studier är i detta fall minst två år). Tillträde enligt överenskommelse, så snart som möjligt. Individuell lönesättning. Arbetsplatsen har kollektivavtal genom KFO/Unionen, friskvårdsbidrag och tillämpar 33,75 h arbetsvecka. Arbetet utgår från RFSU Stockholms kansli på Alsnögatan 7, Stockholm. En del av arbetstiden är förlagd till kvällar och helger.



Om rekryteringsprocessen:

Det första steget för dig som söker tjänsten är att fylla i ansökan via webben senast den 13 januari 2019, kl. 23:59. Vi kommer sedan att anonymisera och bedöma svaren utifrån en kravspecifikation gjord i förväg. Därefter meddelar vi om du gått vidare till intervju samt arbetsprov. Vi kan komma att be om referenser.

Rekryteringsprocessen baseras på Interfems modell för icke-diskriminerande och kompetensbaserad rekrytering. Vi tar därför inte emot personliga brev eller cv.



Om RFSU Stockholm

RFSU Stockholm bildades 1933, är RFSU:s största lokalförening och har drygt 1400 medlemmar. Föreningen bedriver sexualupplysningsarbete med hälsofrämjande och preventivt fokus, med skolor i Stockholms län som största målgrupp. Andra centrala delar är ett starkt lokalpolitiskt arbete och många ideella aktivistgrupper inom bland annat kulturfrågor, BDSM-F och internationell sexualpolitik.

RFSU Stockholm har ett kansli med 15 anställda och vi som jobbar här delar en vilja att göra världen lite bättre. Vi är nyfikna och fortbildar oss regelbundet inom frågor som berör våra områden.

Arbetsplatsen är tillgänglig med hörslingor, ledstråk, stortoa, punktskriftsskyltar, dörrautomatik, vilrum samt kompetens om NPF.
Organizer: RFSU Stockholm
Contact: Noah Elstad, Verksamhetschef
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
13.01.2019
GenderJob
Stockholm, Sweden