• Description
  • Date
  • Info
Projektsamordnare NIKK
NIKK söker en projektsamordnare. NIKK, Nordisk information och kunskap om kön, är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Till samarbetsorganets uppgifter hör bland annat att sammanställa och strategiskt förmedla forskning, politik, kunskap och praxis på jämställdhetsområdet, utifrån ett nordiskt och tvärsektoriellt perspektiv. Det handlar om nordiska kartläggningar, forskningsrapporter och underlag, med mera. Inom ramen för uppdraget tillkommer projekt och samarbeten som vi koordinerar eller deltar i, såsom nordiska seminarier och expertmöten. Uppdraget inkluderar även administration av den nordiska jämställdhetsfonden.
Nationella sekretariatet för genusforskning är en nationell enhet vid Göteborgs universitet. Sekretariatet har idag cirka 15 medarbetare som arbetar med frågor som rör forskningens villkor och genusperspektiv på forskning. Vi samverkar med andra aktörer på området, nationellt och internationellt, och vi har uppdrag från offentliga organisationer som Nordiska ministerrådet. Sekretariatet leds av en föreståndare och biträdande föreståndare, som överordnat ansvarar för personal, budget och verksamhet.

Sedan 2013 ansvarar sekretariatet för samarbetsorganet NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, på uppdrag av Nordiska ministerrådet. NIKK ska bland annat sammanställa och strategiskt förmedla forskning, politik, kunskap och praxis på jämställdhetsområdet, utifrån ett nordiskt och tvärsektoriellt perspektiv. Det handlar om nordiska kartläggningar, forskningsrapporter och underlag, med mera. Inom ramen för uppdraget tillkommer projekt och samarbeten som vi koordinerar eller deltar i, såsom nordiska seminarier och expertmöten. Uppdraget inkluderar även administration av den nordiska jämställdhetsfonden.

Sekretariatets nordiska portfölj är mångsidig och förändras över tid. Vi söker nu en projektsamordnare som ska bistå i våra nordiska projekt och uppdrag. Som projektsamordnare deltar du i hela processer, från idé till genomförande av aktiviteter. Du samarbetar med kollegor med olika kompetenser, och i olika konstellationer, beroende på verksamhetens innehåll.

Arbetsuppgifter
* I arbetet ingår att i samverkan med forskare/skribenter ta fram forskningsbaserade kunskapsunderlag, analyser och rapporter.
* Du arbetar med strategisk förmedling av bland annat kunskapsunderlag till prioriterade målgrupper, i huvudsak nationella och nordiska beslutsfattare på området.
* Du arbetar med att skapa plattformar för möten och samarbeten mellan aktörer inom de områden vi arbetar med. Det rör sig om referensgruppsmöten, nätverk, konferenser och seminarier.
* I ditt arbete ingår administrativa uppgifter och rutiner, såsom att hantera utskick, uppdatering av NIKK:s digitala kanaler, mötesadministration med mera.
* Du deltar i Nationella sekretariatet för genusforsknings verksamhet och bidrar till dess genomförande.

Kvalifikationer
Du har
* en för arbetsgivaren relevant akademisk examen
* flerårig erfarenhet av att delta i planering, genomförande och uppföljning av projekt
* gedigen erfarenhet av att planera och genomföra olika former av möten
* erfarenhet av att beställa rapporter och andra former av kunskapsunderlag
* erfarenhet av strategisk förmedling till utvalda målgrupper, och du kan anpassa budskap och kanal efter behov
* erfarenhet av arbete inom den offentliga sektorn
* kunskap om genus och genusperspektiv på forskning
* förmåga att ta och förvalta kontakter på ett förtroendeingivande sätt och bygga relationer för samarbete

Meriterande:
-kunskap om jämställdhetspolitiken i Norden
-erfarenhet av nordiskt eller internationellt samarbete
-insikt i det nordiska samarbetet
-erfarenhet av forskningskommunikation
-kunskaper i nordiska språk

Därutöver ska du ha god analytisk och problemlösande förmåga samt en förmåga till helhetssyn. Du behöver även ha en god organisatorisk, administrativ och kommunikativ förmåga.

Vi förutsätter att du har initiativkraft och gott omdöme, liksom att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både ett skandinaviskt språk och engelska. Arbetsspråk är skandinaviska och engelska.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Uthållighet och strategiskt tänkande är viktiga för att kunna utföra arbetsuppgifterna väl.

En del reseverksamhet, framför allt i Norden kan förekomma. Tjänsten är placerad i Göteborg.

Aställningen söks via Göteborgs universitets rekryteringsportal.
Organizer: NIKK, Nordisk information och kunskap om kön
Contact: Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Verksamhetsledare för NIKK, Elin Engström.
Submitted by: jamstall.nu
This event for iCaliCal    Share
07.12.2018
GenderJob
Göteborg, Sweden