• Description
  • Date
  • Info
Handläggare inom området mäns våld mot kvinnor
Länsstyrelsen i Uppsala län söker handläggare inom området mäns våld mot kvinnor. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att samordna det strategiska arbetet mot mäns våld mot kvinnor i länet, exempelvis implementera den regionala strategin för jämställdhet. Du kommer att arbeta med att främja samverkan mellan kommuner (särskilt socialtjänsten) och myndigheter på regional nivå samt civilsamhällesorganisationer, exempelvis genom att leda och utveckla nätverk.
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet. Vi arbetar med utvecklingsfrågor, att samordna länets kommuner i olika frågor, ge bidrag och stöd till olika verksamheter och att se till att lagar och riktlinjer följs. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 190 personer. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

Arbetsuppgifter:
Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att genomföra jämställdhetspolitiken på regional nivå. En del av jämställdhetsarbetet handlar om att stödja genomförandet av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att samordna det strategiska arbetet mot mäns våld mot kvinnor i länet, exempelvis implementera den regionala strategin för jämställdhet. Du kommer att arbeta med att främja samverkan mellan kommuner (särskilt socialtjänsten) och myndigheter på regional nivå samt civilsamhällesorganisationer, exempelvis genom att leda och utveckla nätverk.

Du ska även arbeta för att främja utvecklingen av förebyggande insatser mot våld, bland annat genom att stödja kommunernas och andra aktörers arbete med kompetensutveckling och uppföljning i verksamheter som rör mäns våld mot kvinnor. I uppdraget ingår också att följa och analysera utvecklingen av insatser enligt den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Tjänsten inkluderar intern samverkan och du kommer att arbeta nära de övriga medarbetarna på Enheten för social hållbarhet.

Kvalifikationer:
Du ska ha en samhällsvetenskaplig högskoleexamen, socionomexamen eller annan utbildning som länsstyrelsen bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har dokumenterad kunskap om och erfarenhet av genus och jämställdhet med fokus på mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Den vi söker ska ha erfarenhet av samordning och strategiskt arbete. Du ska även ha god kännedom om jämställdhetspolitiken och myndigheters arbete för jämställdhet och mot mäns våld mot kvinnor. Arbetet kräver god samarbetsförmåga och eftersom det till stor del är utåtriktat behöver du ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du bör ha god initiativförmåga, ett strukturerat arbetssätt och kunna leverera resultat inom givna tidsramar.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, förmåga att arbeta i grupp och att ta eget ansvar. Beskriv gärna i ditt personliga brev hur du uppfyller kvalifikationerna.

Anställningens omfattning:
Tidsbegränsad till: 2019-12-31
Organizer: Länsstyrelsen Uppsala Län
Contact: Tony Engström
Enhetschef, Enheten för social hållbarhet 010-223 32 43

Fackliga företrädare
Cecilia Käll
Saco-S 010-223 32 81
Susanne Ekström
ST 010-223 32 41
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
09.12.2018
GenderJob
Uppsala, Sweden