• Description
  • Date
  • Info
Sluttkonferanse for BALANSE-prosjektet UiA
BALANSE er et prosjekt gjennomført ved Universitetet i Agder, rettet mot bedre kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
07.12.2018 10:00-14:40
Conference
Kristiansand, Norway