• Description
  • Date
  • Info
Kurs om diskrimineringslovverket i arbeidslivet
Gjennom dette kurset får du kjennskap til rettigheter og plikter knyttet til likestillings- og diskrimineringsloven. Du vil også få konkrete verktøy for å jobbe for en inkluderende, likestilt og ikke-diskriminerende arbeidsplass.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
12.11.2018
Course
Trondheim, Norway