• Description
  • Date
  • Info
Seniora utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Jämställdhetsmyndigheten söker två seniora utredare med inriktning mot analys och uppföljning.
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. I grunden handlar jämställdhetsarbetet om att omfördela makt och resurser för att uppnå målen.

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Arbetsbeskrivning

Avdelningen för analys och uppföljning har ett särskilt ansvar för myndighetens uppdrag att följa upp och analysera jämställdhetspolitiken. Det handlar både om löpande och fördjupade uppföljningar och analyser. Systemet presenteras i rapporten "System för uppföljning och analys av jämställdhetspolitiken", Rapport 2018:5, som kan laddas ned på myndighetens hemsida. Avdelningen består i dagsläget av 10 personer med olika typer av kompetenser och bakgrund inom analys och uppföljning.

Nu söker vi två seniora utredare med inriktning mot analys och uppföljning. Som senior utredare kommer du att få arbeta med löpande samt fördjupade uppföljningar och analyser, samt med att förklara och kommunicera resultat, komplicerade samband och jämställdhetspolitiska utmaningar både muntligt och skriftligt.

Konkret innebär arbetet att ta fram, sammanställa och bearbeta olika typer av underlag, skriva rapporter och representera myndigheten i olika sammanhang, både nationellt och internationellt. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med andra på myndigheten, men också i samverkan med andra aktörer på området.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

- en för tjänsten relevant akademisk examen
- flerårig erfarenhet av kvalificerat utrednings- och analysarbete
- mycket goda kunskaper i metodik som rör uppföljning och analys

Arbetet ställer stora krav på analytisk förmåga och kunskap om jämställdhetsområdet, om kvantitativa såväl som kvalitativa metoder.

Du behöver ha en god pedagogisk förmåga och en utvecklad förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. I denna tjänst är det också av stor vikt att du kan strukturera, prioritera och organisera ditt arbete väl och att du är intresserad av att skapa goda relationer både internt och externt. Du behöver ha mycket goda kunskaper i att kommunicera på svenska både muntligt och skriftligt, och det är även en fördel med goda kunskaper i engelska språket.

Har du därtill någon eller några av följande kvalifikationer ser vi det som meriterande:

- Erfarenhet av att analysera och visualisera statistik
- Erfarenheter av uppföljning inom eller av offentlig verksamhet
- Språkkunskaper förutom svenska och engelska
- Forskarutbildning
- Erfarenhet av metodutveckling

Praktisk information

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Resor i tjänsten kan förekomma.

Tillsvidareanställning med tillträde så snart som möjligt, provanställning sex månader tillämpas.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om jobbet, kontakta Annika Olsson Avdelningschef, 031-3929064. Fackliga kontaktpersoner är Line Säll för Saco-S 031-3929018 och Lena Bjurving för ST 031-3929053.
Organizer: Jämställdhetsmyndigheten
Contact: Annika Olsson, Avdelningschef
031-3929064
Submitted by: jamstall.nu
This event for iCaliCal    Share
14.11.2018
GenderJob
Göteborg, Sweden