• Description
  • Date
  • Info
Två utvecklare inom området mäns våld mot kvinnor
Länsstyrelsen ansvarar för hela jämställdhetspolitikens genomförande i länet. Som utvecklare inom jämställdhetspolitikens sjätte delmål arbetar du med särskilt fokus på frågor rörande mäns våld mot kvinnor där våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål ingår.
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare.

Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

Arbetsuppgifter
Länsstyrelsen ansvarar för hela jämställdhetspolitikens genomförande i länet. Som utvecklare inom jämställdhetspolitikens sjätte delmål arbetar du med särskilt fokus på frågor rörande mäns våld mot kvinnor där våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål ingår. Arbetet styrs av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Uppdraget innehåller arbete med regionala strategier och planer, främjande av samverkan, utvecklingen av regionala resurscentra för våldsutsatta, utveckling av förbyggande arbete, kompetensstöd och kartläggningsarbete.

Som utvecklare inom området mäns våld mot kvinnor är ditt uppdrag att stödja kommuner, landsting och idéburen sektor inom länet. Du deltar i arbetet inom uppdragets alla delar.

Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Kommunbesök
Leda länssamverkan
Driva nätverk på olika nivåer
Utformandet av konferenser och andra kunskapshöjande insatser
Utlysning av utvecklingsmedel

Placeringsort: Göteborg

Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser.

Kvalifikationer
Krav:
Du är socionom, samhällsvetare, statsvetare eller har annan akademisk utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig
Du har kunskap om kompetensområdet mäns våld mot kvinnor.
Du har erfarenhet av utvecklingsarbete på strategisk nivå, att leda processer, bygga nätverk och att stödja samverkan mellan olika aktörer.

Meriterande:
Du har erfarenhet av att tillgodogöra dig forskningsresultat och stora mängder information för att sedan omsätta i praktiskt arbete.
Du har erfarenhet av att skriva allt från rapporter och remisser till texter för web och sociala medier.

Personliga egenskaper:
Du är handlingskraftig, analytisk, resultatinriktad och trivs med ett självständigt och flexibelt arbete.
Du har god kommunikativ och pedagogisk förmåga och du kan skapa engagemang.
Du har också en god förmåga att samarbeta, bygga och upprätt hålla förtroendefulla arbetsrelationer.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Organizer: Länsstyrelsen Västra Götaland
Contact: Annika Lidström, funktionschef
Submitted by: jamstall.nu
This event for iCaliCal    Share
11.11.2018
GenderJob
Göteborg, Sweden