• Description
  • Date
  • Info
Nationella lika villkorskonferensen 2018
Varmt välkomna till den nationella lika villkorskonferensen för universitet och högskolor 2018 som arrangeras av Linnéuniversitetet den 22-23 november 2018 i Växjö.

Akademin står inför stora utmaningar att integrera lika villkors- och
jämställdhetsperspektiv på alla nivåer och i alla beslut i verksamheterna. Syftet med årets konferens ä ratt lägga fokus på integrering av jämställdhetsperspektivet och det praktiska arbete som sker i svenska lärosäten. Konferensens mål är därmed att skapa förutsättningar för arbetet att nå de jämställdhetspolitiska målen och diskrimineringslagen genom praktiska exempel och inspiration till arbete.

Konferensen vänder sig till ledning, medarbetare, studenter och studentorganisationer. Men även andra organisationer främst inom, men även utanför, akademin med intresse för jämställdhets- och lika villkorsfrågor i svenska lärosäten.
Organizer: Linnéuniversitetet
Contact: Emma Ebintra, koordinator
Submitted by: jamstall.nu
This event for iCaliCal    Share
22.11.2018 - 23.11.2018
Conference
Växjö, Sweden