• Description
  • Date
  • Info
"Not Just Ideas: Intersectionality as Critical Social Theory"
Debatten rundt nasjonalistiske grupper i USA aktualiserer et ubesvart spørsmål i det amerikanske samfunnet: Hvordan kan man ha et velfungerende deltakende demokrati når borgerne ikke er likeverdige?
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
22018-11-09 10:00-12:00
Seminar
Oslo, Norway