• Description
  • Date
  • Info
Avslutningskonferanse: FRONT
Forskningsprosjektet Female Researchers On Track (FRONT) skal skape likestilling og kjønnsbalanse i akademia. Etter tre år oppsummer vi forskningsfunn.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
09.11.2018 10:00-16:00
Seminar
Oslo, Norway