• Description
  • Date
  • Info
Festseminar for Elisabet Rogg
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ønsker å feire Elisabet Rogg for hennes mangeårige innsats for senteret.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
25.10.2018 12:15-17:30
Seminar
Oslo, Norway