• Description
  • Date
  • Info
Fra fortidsmenneske til sci fi-borger: Arkeologi møter science fiction
Teknologiske revolusjoner, medisinske framskritt og klimautfordringer, endrer vår måte å fortelle historier om fortiden og framtiden på.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
01.11.2018 19:00
Seminar
Stavanger , Norway