• Description
  • Date
  • Info
Allmennkurset 2018: Nye perspektiver på interseksjonell kjønnsforskning
Allmennkurset 2018 tar sikte på å ta pulsen de siste åras utvikling og plasserer seg således i forlengelsen av en rekke pågående debatter i det norske kjønnsforskningsmiljøet
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
10.12.2018 - 12.12.2018
Course
Os, Norway