• Description
  • Date
  • Info
Strategutbildning i jämställdhetsintegrering
Utbildningen syftar till att du kan leda och organisera arbetet med jämställdhetsintegrering i organisationen samt att du under tiden kan arbeta med ert ordinarie arbete under utbildningen och få feedback på det. Vi kommer att anpassa utbildningen utifrån dina behov genom att ni får möjlighet att berätta om just era behov innan utbildningen och vid första tillfället.

Start: 23 november
Plats:
Alma Folkhögskola, Liljeholmen
Datum:
23 nov, 14 dec. 2018 samt 18 jan, 8 feb, och 15 mars 2019.

Kostnad:
19 400 kr + moms / deltagare, inkl fika och lunch
För mer information:
Katarina Olsson, telefon 070-853 33 29 eller Ulrika Eklund, telefon 070-699 86 12,
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
23.11.2018
Course
Stockholm, Sweden