• Description
  • Date
  • Info
Doktorandkurs i genus, teknik och organisation
Under denna hösttermins andra hälft (v. 46 - v. 3) hålls en doktorandkurs i genus, teknik och organisation vid Luleå tekniska universitet. Kursen ger sammanlagt 7,5 högskolepoäng och ges av ämnet Arbetsvetenskap vid avd. Människa och teknik. Den som är antagen till forskarutbildningen är behörig att söka och ansökan ska vara skickad till fredrik.sjogren@ltu.se eller kristina.johansson@ltu.se senast tre veckor innan kursstart.

Kursen riktar sig främst till doktorander som studerar en eller flera aspekter av arbetsliv, arbetsorganisation, organisering, teknikanvändning, teknisk innovation och kompetens och som vill utgå från ett genusvetenskapligt perspektiv i sitt avhandlingsarbete eller undersöka vad ett sådant perspektiv skulle innebära för avhandlingsarbetet. Kursen ger en introduktion till det genusvetenskapliga fältet med särskild inriktning mot arbete, organisation och teknik. Under kursen behandlas olika delar av arbetsmarknaden, organisationsformer och organisering, könssegregering och könskodning, kompetens och yrkesidentiteter, tekniska system och artefakter, allt ur ett kritiskt och problematiserande genusvetenskapligt perspektiv. Kursen utgår både från mer teoretiskt betonade bidrag till fältet och från empiriska studier av arbetsliv och teknik och kommer aktivt att knyta an till deltagarnas egna avhandlingsarbeten
Organizer: Luleå tekniska universitet
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
22.10.2018
PhD-course
Luleå, Sweden