• Description
  • Date
  • Info
Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer
Välkommen till länsstyrelsernas processutbildning om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer. Utbildningen vänder sig till dig som redan har god kunskap om våld i nära relationer och vill utveckla din praktik eller verksamhet med hjälp av intersektionella perspektiv. Du kanske arbetar i en kommun, idéburen sektor, landsting eller annan verksamhet.
Välkommen till länsstyrelsernas processutbildning om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer!

Skydd och stöd vid våld i nära relationer är samhällets ansvar. Men de som tillhör en grupp som har ett svagt samhälleligt skydd riskerar att få sämre stöd eller inte upptäckas som utsatta för våld. För att stärka samhällets viktiga insatser för stöd och skydd har länsstyrelserna tillsammans med Amphi Produktion tagit fram metodstödet ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer”. länk till annan webbplats

Hur påverkar heteronormativitet, rasism och otillgänglighet tillgången till skydd och stöd vid våldsutsatthet? Varför gör stereotyper om ideala offer och förövare att våldsutsatta aldrig upptäcks? Och hur kan vi utforma organisationer och skapa förtroende i enskilda möten så att stödet vid våld blir mer jämlikt? Det är några av de frågor vi tillsammans undersöker under utbildningen.

Under utbildningen får du ökad kunskap om intersektionalitet och normkritik, och får tillfälle att applicera kunskaperna på fiktiva fall såväl som på din egen verksamhet.

Utbildningen omfattar två dagar och ges vid 4 tillfällen under hösten 2018, i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå.
Organizer: Länsstyrelsen Skåne
Contact: Frida Darj
010-224 12 19
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
21.11.2018 09:900-16:00
Course
Umeå, Sweden