• Description
  • Date
  • Info
Svenska familjeledighetsmodellen - något för oss?
Datum: 26.9.2018 kl 12.00-14.00
Plats: Svenska Bildningsförbundets seminarieutrymme på Simonsgatan 8 (6:e våningen) i Helsingfors.
En reform av föräldraledigheterna står för dörren. Vad kan vi lära oss av Sverige?

Den planerade reformen av föräldraledigheterna gick i stöpet, men reformbehovet kvarstår och frågan kommer med all sannolikhet att bli en av det hetaste politiska frågorna inför riksdagsvalet våren 2019.

Samtidigt som de finska reformplanerna torkade i, funderade man i vårt västra grannland Sverige på hur föräldraförsäkringen skall förnyas. En omfattande utredning om en ny modell för föräldraförsäkringen presenterades i december 2017.

Vilka är ambitionerna då den svenska föräldraförsäkringen förnyas? På vilket vis skiljer sig Sverige och Finland när det gäller familjeledigheter? Vilka svenska erfarenheter kunde vi dra nytta av då familjeledigheterna reformeras i Finland?

Bland annat dessa frågor dryftas i tankesmedjan Agendas lunchseminarium onsdag 26.9.2018 kl 12.00-14.00.

I diskussionen deltar:

Ann-Zofie Duvander, professor i demografi på sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Duvander har bland annat studerat användningen av den svenska föräldraförsäkringen, samt dess konsekvenser för jämställdheten.

Anna Rotkirch, forskningsprofessor och forskningsdirektör på Institutet för befolkningsforskning vid Befokningsförbundet.

Anneli Miettinen, forskare vid Folkpensionsanstalten. Miettinen är specialiserad på demografi och familjesociologi. Hon har tillsammans med Rotkirch skrivit rapporten ”Tre myter om familjeledigheter – en jämförelse av föräldraledigheterna i de nordiska länderna”.

Efter diskussionen på lunch. Seminariet är kostnadsfritt med tanke på trakteringen är förhandsanmälan önskvärd.

Anmälningslänk: https://www.lyyti.in/foraldraledighet

Plats: Svenska Bildningsförbundets seminarieutrymme på Simonsgatan 8 (6:e våningen) i Helsingfors.

Välkommen!

Mattias Fagerholm
verksamhetsledare, tankesmedjan Agenda
mattias.fagerholm(at)agenda.fi
www.agenda.fi
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
26.09.2018 12:00-14:00
-
Helsinki, Finland