• Description
  • Date
  • Info
Akateemiset Naiset ja työn murros: Uutta teknologiaa ja uutta osaamista / Kvinnliga Akademiker och omvälvningen i arbetet: Ny teknologi och nytt kunnande
Aika: 10.10.2018 klo 15-18.30
Paikka: Tekniskan Salit, Eerikinkatu 2, Helsinki, 6. krs.

Datum: Onsdagen, den 10 oktober 2018 kl. 15-18.30
Plats: Tekniska Salarna, Eriksgatan 2, Helsingfors, 6 vån.
OHJELMA

15.00 – 15.15 Tervetuloa: naiset ja työn maailma
YTT Jaana Kuusipalo, Tampereen yliopisto

15.15 – 15.45 Työn murros ja tasa-arvo
YTT Pasi Pyöriä, dosentti, sosiologian yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

15.45 – 16.15 Naisten uusi osaaminen
Tutkimuspäällikkö Susanna Bairoh, Tekniikan akateemiset

16.15 – 16.45 Kahvitauko

16.45 – 17.15 Hoiva ja robotiikka
FT Jaana Parviainen, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto

17.15 – 17.45 Itseohjautuvan työyhteisön mahdollisuudet
FT Jukka Surakka, Arcada / TkT Sami Jantunen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

17.45 – 18.15 Nainen johtajana /suomalaisessa työelämässä
Puhuja ilmoitetaan myöhemmin

18.15 – 18.30 Loppukeskustelu
Yhdistysten edustajat

ILMOITTAUTUMINEN

http://akateemisetnaiset.fi/10-10-2018-helsinki-tyon-murros-uutta-teknologiaa-ja-osaamista/

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 2. lokakuuta. Tilaisuuteen mahtuu 150 ensimmäistä ilmoittautujaa.

Seminaarin järjestävät Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry., Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf., Helsingin Akateemiset Naiset ry. ja Vantaan Akateemiset Naiset ry.

***

PROGRAM

15.00 – 15.15 Välkommen: kvinnor och arbetslivet
SVD Jaana Kuusipalo, Tampereen yliopisto

15.15 – 15.45 Omvälvningen i arbetet och jämlikheten
SVD Pasi Pyöriä, docent, lektor i sociologi, Tampereen yliopisto

15.45 – 16.15 Kvinnornas nya kunnande
Forskningschef Susanna Bairoh, Tekniikan akateemiset

16.15 – 16.45 Kaffepaus

16.45 – 17.15 Vård och robotik
FD Jaana Parviainen, forskare, Tampereen yliopisto

17.15 – 17.45 Möjligheter på en självstyrande arbetsplats
FD Jukka Surakka, Arcada eller TkD Sami Jantunen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

17.45 – 18.15 Kvinnan som ledare / i det finska arbetslivet
Föredragshållarens namn meddelas senare

18.15 – 18.30 Slutdebatt
Representanter för föreningarna

ANMÄLNING

http://akateemisetnaiset.fi/10-10-2018-helsinki-tyon-murros-uutta-teknologiaa-ja-osaamista/

Sista anmälningsdagen är 2 oktober. De 150 först anmälda ryms med.

Seminariet arrangeras av Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry., Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf., Helsingin Akateemiset Naiset ry. och Vantaan Akateemiset Naiset ry.
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
10.10.2018 15:00-18:30
Seminar
Helsinki, Finland