• Description
  • Date
  • Info
Flinke piker og bråkete gutter: hva sier forskning om kjønnsforskjeller i skolen
Hvorfor gjør jenter det bedre på skolen enn gutter? Hvorfor er det slik, og hva kan vi gjøre for å minske ulikhetene i skoleprestasjoner? Er jenter og gutter bare veldig forskjellige, eller er det for enkelt?
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
28.09.2018 08:00-10:30
Seminar
Oslo, Norway