• Description
  • Date
  • Info
Forskningsdagene: Hvordan synliggjøre kvinner i kunst og kultur?
Under årets utgave av Forskningsdagene vil vi ta tak i hva vi kan gjøre for at kvinners bidrag i kunst og kultur skal få like stor plass i offentligheten som menns bidrag.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
26.09.2018 16:30-18:00
Seminar
Oslo, Norway