• Description
  • Date
  • Info
Arkivet i garderoben - Panelsamtal om queert kulturarv
Välkommen till ett samtal i kölvattnet av den kulturarvsdebatt som rasat de senaste åren och där strategier mot till exempel heteronormativitet har setts som något som hotar svenskt kulturarv.
Vad är queert kulturarv? Vad har marginaliserats respektive priviligierats när kulturarv tidigare samlats, bevarats och tillgängliggjorts? Hur bevarar vi spåren av lhbtqia-personers liv? Behövs det ett queert kulturarv för att skapa queer kultur i dag och i framtiden? Vad har queer kultur med hela samhällets kulturarv och framtid att göra?

Plats: Landsarkivet, Arkivgatan 9A (hörsalen)
Medverkande: Representanter från bland annat Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek, Lesbiskt Arkiv, The Unstraight Museum och The Swedish Archive of Queer Moving Images diskuterar hot och möjligheter utifrån lhbtqia-perspektiv.
Organizer: Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek
Organizer: Nätverket kulturarv och den tvärvetenskapliga genusforskningen
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
15.08.2018 12:45-13:30
Seminar
Göteborg, Sweden