• Description
  • Date
  • Info
Turku Pride 2018: Paraati ja puistojuhla
På svenska nedan // In English below

4.8 marssitaan jälleen ihmisoikeuksien puolesta Turussa ja juhlistetaan oikeutta omaan identiteettiin! Yhdevertaisuus on edistynyt ja tasa-arvoinen avioliittolaki on voimassa, mutta edelleen maassamme on voimassa oikeutta itsemäärittelyyn loukkaava translainsäädäntö. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt kohtaavat kuitenkin edelleen ennakkoluuloja ja syrjintää.

Turku Pride -kulkueessa jokaisella on oikeus olla oma itsensä, kuitenkin muita kunnioittaen! Paraatissa ja kaikissa tapahtumissa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita. Tule siis sellaisena kuin olet, ota mukaan kaverisi, perheesi, lemmikkisi, serkun kummin kaimasi ja tule marssimaan yhdenvertaisuuden puolesta! Paraati lähtee Vähätorilta ja päättyy puistojuhlaan Puolalanpuistossa. Ilmoita blokkisi kulkueeseen täällä: https://www.lyyti.in/Turku_Pride_2018_Blokkiilmottautuminen_3346/fi

Pride -viikon ohjelma julkaistaan pian täällä tapahtumassa ja Turku Pride -sivulla.

Lue lisää Turku Pridestä täällä: https://turkupride.fi

Esteettömyys: Paraati on esteetön, puistojuhlassa on myös esteetön WC.

***

Den 4.8 marscherar man igen för mänskliga rättigheter i Åbo och då firas var och ens rätt till självidentifiering! Jämställdheten har gått framåt och den jämlika äktenskapslagen är i kraft, men än idag står translagstiftningen som kränker rätten till självidentifiering i kraft. Köns- och sexuella minoriteter möter även fördomar och diskriminering än idag.

I Åbo Pride -tåget har var och en rätten att vara sig själv, kom dock ihåg att visa respekt för andra! Kom alltså som du är, ta med dina kompisar, familj, husdjur och även avlägsna släktingar med och marschera för jämställdheten! Pride-tåget startar från Lilltorget och avslutas i Puolalaparken där parkfesten äger rum. Anmäl ditt block till tåget här: https://www.lyyti.in/Turku_Pride_2018_Blokkiilmottautuminen_3346/se

Pride-veckans program publiceras snart i evenemanget och på Turku Pride-sidan.

Läs mer om Åbo Pride här: https://turkupride.fi

Tillgänglighet: Själva paraden är lätt tillgänglig och i parkfesten finns en tillgänglig toalett.

***

On 4th of August Turku will once again marsch for human rights and celebrate everyone’s right to self-identification! Equality has progressed and the equal marriage act has come into effect. At the same time the Finnish translegislation still violates the right to self-identification and gender and sexual minorities still face prejudice and discrimination.

In he Turku Pride parade everyone can be themselves, though showing respect for others! In the parade and every event we will follow the principles of safe space. So come as you are, bring along your friends, family, pets and even distant relatives and join the marsch for equality! The parade starts from Vähätori and ends in the park party in Puolalanpuisto. Sign up you block for the parade here: https://www.lyyti.in/Turku_Pride_2018_Blokkiilmottautuminen_3346/en

The program of Pride week will be published shortly in this event and on the Turku Pride Page.

Learn more about Turku Pride here: https://turkupride.fi

Accessibility: The parade is wheelchair accessible and in the park party afterwards is a wheelchair-accessible toilet.
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
04.08.2018 12:00-16:00
-
Turku, Finland