• Description
  • Date
  • Info
Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande, Norden
Är jag en av killarna – konsten av välja rätt yrkesutbildning.

20/9

Nordiskt seminarium med föreläsningar, samtal och reflektioner tillsammans med elever, studerande, lärare, arbetslivsrepresentanter och experter. Seminariet lyfter frågor om kön, yrkesval och elevers möte med arbetslivet.
Sista Anmälan 10/9
Organizer: Skolverket
Submitted by: GenusAttachment: Är jag en av killarna, slutgiltig version.pdf
This event for iCaliCal    Share
10.09.2018
Conference
Mariehamn, The Åland Islands