• Description
  • Date
  • Info
Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande, Norden
Är jag en av killarna – konsten av välja rätt yrkesutbildning.

Nordiskt seminarium med föreläsningar, samtal och reflektioner tillsammans med elever, studerande, lärare, arbetslivsrepresentanter och experter. Seminariet lyfter frågor om kön, yrkesval och elevers möte med arbetslivet.
Länk för anmälan och program kommer i augusti.
Organizer: Skolverket
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
20.09.2018
Conference
Mariehamn, The Åland Islands