• Description
  • Date
  • Info
#Metoo – Mangfoldige former for vold mot kvinner
Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er en av samtidens største likestillingsutfordringer. MiRA-Senteret mener det er helt nødvendig at vi får øynene opp for de mangfoldige formene for vold i det norske samfunn.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
15.11.2018
Conference
Oslo, Norway