• Description
  • Date
  • Info
Sårbarhet og marginalisering sett gjennom Judith Butlers sene forfatterskap
Hensikten med seminaret er å utforske Butler som en teoretiker på forskning som tematiserer sårbarhet og marginalisering.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
28.08.2018 09:00-15:00
Seminar
Oslo, Norway