• Description
  • Date
  • Info
Kvinnors och tjejers tillgång till och trygghet i det offentliga rummet
Sveriges Kvinnolobby på Järvaveckan
Sveriges Kvinnolobby bjuder in till debatt om utrikes födda kvinnors tillgång till det offentliga rummet. Debatten äger rum på Järvaveckan i Stockholm den 16 juni.

Kvinnor och män, flickor och pojkar, har inte tillgång till det offentliga rummet på lika villkor, och när resurser investeras prioriteras ofta mäns och pojkars behov och livsvillkor. Demokratiambassadörer från Sveriges Kvinnolobbys projekt RÖSTRÄTT ställer sina viktigaste frågor på temat för att höra vad partierna utlovar inför valet!

Medverkande:
Anna Bonnier, Feministiskt Initiativ (Stockholms stad)
Ann-Margarethe Livh, Vänsterpartiet (Stockholms stad)
Emilia Bjuggren, Socialdemokraterna (Stockholms stad)
Daniel Helldén, Miljöpartiet (Stockholms stad)
Hanna Gerdes, Liberalerna (Stockholms stad)
Anna König Jerlmyr, Moderaterna (Stockholms stad)
Caroline Szyber, Kristdemokraterna (Riksdagsledamot)
Karin Ernlund, Centerpartiet (Stockholms stad)
Organizer: Sveriges kvinnolobby
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
16.06.2018 17:00-18:00
Meeting
Solna, Sweden