• Description
  • Date
  • Info
Nya möjligheter till samverkan för jämställda löner
Den 1 januari 2017 genomfördes omfattande förändringar av diskrimineringslagens aktiva åtgärder. Kravet på samverkan har därmed skärpts. Vilka lärdomar har vi dragit hittills?
I fokus för seminariet står samverkan mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer i syfte att uppnå jämställda löner. Seminariet är ett samarrangemang mellan Nätverket Jämställda Löner, Arena Idé & TCO
Organizer: Nätverket för jämställda löner
Organizer: TCO
Organizer: Arenaidé
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
25.05.2018 09:00-12:00
Seminar
Stockholm, Sweden