• Description
  • Date
  • Info
Strider avtal om sexköp mot god sed?
Torsdag 24 maj 2018, kl. 17.30–20.30
Tankehörnan, Universitetsgatan 4, Helsingfors
Välkommen till öppningen av Forum för civil- och handelsrätt vid Helsingfors universitet: Ett nytt forum för främjandet av civil- och handelsrättslig verksamhet på svenska i Helsingfors. Vi diskuterar två nordiska HD-fall om skadeståndsrättsligt skydd för prostitutionsinkomster.

Skadeståndsrättsligt skydd för prostitutionsinkomster – delade meningar i två nordiska HD-fall

Hur ser vi på prostitution och prostituerade? Är sexarbete ett lagligt arbete som allt annat och som därför ur ett förmögenhetsrättsligt perspektiv bör betraktas som sådant? Bör med andra ord också inkomster från sådan verksamhet ha ett skadeståndsrättsligt skydd? Eller är prostitution en verksamhet som samfundet, härunder rättsordningen inte bör understöda? Strider avtalet om sexköp mot god sed? Och – skiljer nordisk rätt sig från europeisk rätt i övrigt på denna punkt?

Rättsfallen presenteras av professor Lena Sisula-Tulokas (Helsingfors universitet) och professor Ellen Eftestøl-Wilhelmsson (Helsingfors och Oslo universitet). Vicehäradshövding, tidigare MEP Astrid Thors inleder till debatt med rubriken: Synen på prostitution i Norden och Europa idag - skydd eller skenhelighet?

Läs mer på Forum för civil- och handelsrätts webbplats: https://www.helsinki.fi/sv/natverk/forum-for-civil-och-handelsratt-vid-helsingfors-universitet/aktuellt

Välkommen att ta del av evenemanget! Anmäl dig här senast 18 maj: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89114/lomake.html

Forum för civil- och handelsrätt är ett forum för främjandet av civil- och handelsrättslig verksamhet på svenska i Helsingfors. Forumets främsta uppgift är att öka kunskapen om nordiska civil- och handelsrättsliga frågor såväl i Finland som i det övriga Norden.

Målsättningen med forumet är att säkra svenskan som rättsspråk i Finland samt att säkra Finlands plats i den nordiska rättskulturen.
Forumet har etablerats med stöd från Svenska Kulturfonden.

Mer information:
Professor Ellen Eftestøl-Wilhelmsson, juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet
ellen.eftestol-wilhelmsson(at)helsinki.fi
Forum för civil- och handelsrätt vid Helsingfors universitet
Tfn: 02941 911 (växel)
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
24.05.2018 17:30-20:30
-
Helsinki, Finland