• Description
  • Date
  • Info
Fredrika Bremer Förbundets Apelrydsseminarium 10-11 augusti i Båstad
Jubileeupplagan av Fredrika Bremer Förbundets årliga seminarium har tema Utbildning och Jämställdhet. Medverkar gör bland andra Alice Bah Kuhnke, Agneta Stark, Kristina Henkel, Ulf Mellström, Emma Leijnse, Eva Bonde (Historiskan), Elin Sundin (FATTA), med många fler
Hur kan utbildning verka som motgift mot populistiska, antifeministiska och antidemokratiska strömningar? Vad blir skolans roll i kölvattnet av #metoo? Utbildning lönar sig, men mest för män. Löneskillnaderna är som högst inom de yrken som kräver lång högskoleutbildning, hur kommer vi åt den ständiga nedvärderingen av kvinnors kompetens? Och hur kommer det sig att det bara 27 procent av professorerna är kvinnor, trots att kvinnor varit i majoritet på grundnivå på universiteten sedan läsåret 1977/1978?

Det är några av frågorna som står i fokus under 10-årsjubileet som även bjuder på underhållning, trerättersmiddag och kulturinslag
Organizer: Fredrika Bremer Förbundet
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
10.08.2018 - 11.08.2018
Seminar
Båstad, Sweden