• Description
  • Date
  • Info
En kvinnelig pioner. Sunniva Rose om Ellen Gleditsch
I dette foredraget ser kjerne- og energifysiker Sunniva Rose nærmere på forskerpioneren Gleditsch og hvorfor hun ble så viktig i sin egen samtid og for ettertiden.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
06.06.2018 19:00-20:00
Seminar
Oslo, Norway